Straffesager

Anders Larsen er tilknyttet retterne i Glostrup, Lyngby og på Frederiksberg som fast beskikket forsvarer. Anders kan naturligvis også beskikkes som forsvarer i straffesager i andre retskredse.

Udnævnelse som fast beskikket forsvarer (beneficeret advokat) sker på grundlag af en vurdering af nogle af dem, der er bedst til at bedømme dette – dommerne i de lokale byretter og Østre Landsret.

Anders er klar til at yde dig den bedst mulige bistand og det bedste forsvar, så du enten kan blive frifundet eller få den lavest mulige straf.

Anders kan altid kontaktes pr. e-mail eller telefonisk via kontoret, og han reagerer så snart det er muligt efter din henvendelse. Vi sørger for, at Anders beskikkes som forsvarer, hvilket betyder at statskassen betaler advokatomkostningerne i sagen. Ved domfældelse kan retten dog bestemme, at domfældte skal refundere advokatomkostningerne.

Ansvarlig advokat

Advokat Anders Larsen

Anders Larsen

T:   32 50 55 60
@:  al@amageradvokater.dk