Skilsmisser og separationer

Vi kan svare på alle spørgsmål om ophævelse af ægteskab ved skilsmisse eller separation. Inden ansøgning om skilsmisse eller separation indgives til Statsforvaltningen, er det vigtigt at kende  sine rettigheder vedrørende ægtefællebidrag (underholdsbidrag), hvem der kan blive boende i en lejet bolig, forholdene omkring fælles børn m.v.

Vi kan hjælpe med alt fra besvarelse af enkelte spørgsmål til bistand med afklaring af alt, der måtte opstå i anledning af separation/skilsmisse. Vi skaber overblik over sagen og yder naturligvis bistand til gennemførelse af en eventuel retssag om vilkårene for en skilsmisse eller separation.

Vi bidrager også med repræsentation i retssager vedrørende forældremyndighed, børnenes bopæl og sager om samvær i Familieretshuset som led i skilsmisse-/separationsprocessen.

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser, kan du ofte opnå fri proces til din skilsmisse- eller separationssag og derved få dækket omkostningerne ved en retssag. Vi afklarer, om du opfylder disse krav, og sørger for at udfærdige ansøgningen. Hvis du ikke opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, giver vi dig en overslagspris for vores forventede arbejde i sagen (som kun kan ændres ved en væsentlig tidsoverskridelse og efter nærmere aftale).

Vi bestræber os altid på at medvirke til at skabe resultater og løsninger, der, så vidt det er muligt, er holdbare for alle parter.

Vi kan endvidere give den rådgivning og bistand du har brug for på et hvilket som helst tidspunkt i forbindelse med bodeling ved skilsmisse, separation eller samlivsophævelse. Nogle har blot brug for svar på et spørgsmål eller 1 times rådgivning. Andre har behov for hjælp til at udarbejde en bodelingsaftale, der allerede mellem parterne er opnået enighed om – og andre igen har brug for hjælp til at få gennemført bodelingen på grund af uenighed med den tidligere partner.

Vi kan ved en telefonsamtale eller et møde hjælpe med at vurdere, hvilken rådgivning du har brug for, og kan ved den første henvendelse aftale omfanget af og den forventede pris for vores arbejde.

Vi har mangeårig erfaring og indgående viden om ægtefælleskifte – altså bodeling.

Anders Larsen er 1 ud af 5 faste autoriserede bobehandlere tilknyttet Københavns Byret.

Ansvarlig advokat

Advokat Anders Larsen

Anders Larsen

T:   32 50 55 60
@:  al@amageradvokater.dk