Selskabssager

Vi tilbyder rådgivning med stiftelse af alle former for selskaber. Vi hjælper også gerne med omdannelse af virksomheder/selskaber eller bistår vores kunder hvis der er behov for at virksomheden sammenlægges med en anden virksomhed (fusion) eller hvis der skal ske en opdeling af virksomheden (spaltning). Skal virksomheden overdrages til et familiemedlem eller en medarbejder (generationsskifte) eller står vi også til rådighed med vores rådgivning. Og såfremt virksomheden skal lukkes (likvideres) rådighed rådgiver vi også hermed. Når vi arbejder med disse omstruktureringer sker det som oftest i samarbejde med både virksomhedens ejer og dennes revisor.

Vores specialer:

  • Selskabsstiftelser
  • Omstrukturering
  • Fusioner
  • Spaltninger
  • Generationsskifte
  • Likvidationer
  • Omdannelser
  • Anparts- og aktieombytninger

Ansvarlig advokat

Advokat Michael Friis Pedersen

Michael Friis Pedersen