Lejesager

Anders Larsen har i mere end 25 år rådgivet både lejere og udlejere (bolig og erhverv) om formulering af lejekontrakter, forståelse af eksisterende vilkår i lejekontrakter og tvister i lejeforhold.

Anders har ført adskillige sager ved boligretten og fogedretten og kan normalt hurtigt vurdere, hvilket udfald en lejesag vil få.

Har man en indboforsikring vil omkostningerne i en retssag om lejeforhold ofte være dækket af forsikringen. Opfylder man de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, vil man i nogle sager kunne opnå fri proces. Vi bistår med at søge forsikringsdækning eller fri proces.

Ansvarlig advokat

Advokat Anders Larsen

Anders Larsen

T:   32 50 55 60
@:  al@amageradvokater.dk