Børnesager

Anders Larsen fører mange sager ved Familieretten om forældremyndighed, børns bopæl og samvær, ligesom han også bistår ved møder i Familieretshuset – og naturligvis med rådgivning inden sagerne når til Familieretshuset eller Familieretten.

Anders har via sit mangeårige arbejde på området opnået en dyb forståelse for de forhold og mekanismer, der har betydning for afgørelser i sager om børn – også dem, der ikke er formuleret i en lovtekst.

Resultaterne i sager om børn bestemmes eller aftales således ofte ikke fuldstændigt efter lovens bogstav men i lige så høj grad efter lovens ånd og – vigtigst af alt – efter, hvad der er bedst for barnet.

Hvis man opfylder de økonomiske betingelser for opnåelse af fri proces, vil man næsten altid kunne opnå fri proces til sager i Familieretten. Vi hjælper med at søge fri proces.

Ansvarlig advokat

Advokat Anders Larsen

Anders Larsen

T:   32 50 55 60
@:  al@amageradvokater.dk