Arbejds- og ansættelsesret

Parternes rettigheder
Personalepolitikker
Persondata/GDPR

Børnesager

Forældremyndighed
Bopæl
Samvær

Dødsboer og arvesager

Alle former for dødsboer
Rådgivning om arv
Myndighedsbehandling

Erhvervssager

Kontrakter
Generel virksomhedsrådgivning
Køb og salg af virksomheder

Fast ejendom

Køb og salg af alle slags ejendomme
Familieoverdragelser
Forældrekøb

Lejesager

Udarbejdelse af nye lejekontrakter
Gennemgang af eksisterende lejekontrakter
Tvister i lejeforhold

Selskabssager

Selskabsstiftelser og omstrukturering
Fusioner og spaltninger
Generationsskifter

Skattesager

Person- og virksomhedsskat
Selskabsskat
Skatteansvars- og straffesager

Skilsmisser og separationer

Skilsmisser
Separationer
Samlivsophør

Straffesager

Beskikket forsvarer
Vurdering af straffesager
Skatteansvars- og straffesager

Testamenter og ægtepagter

Testamenter
Fremtidsfuldmager
Ægtepagter

Tinglysningssager

Mortifikation
Vedtægter, servitutter og hæftelser
Samejeoverenskomster