Priser

I de sager hvor vi på forhånd kan overskue det typiske forløb, tilbyder vi faste priser, som typisk udgør nedenstående priser.

I de sager, hvor man ikke kan forudsige et sædvanligt fast og overskueligt forløb, giver vi ved vores første møde en overslagspris over den tid (og dermed pris) vi forventer at bruge på opgaven. I disse sager vil vores honorar kun kunne forhøjes efter nærmere efterfølgende orientering og aftale – og kun hvis vi ikke med rimelighed burde have forudset det forøgede tidsforbrug fra sagens start. 

Arbejdsområder, hvor der sædvanligvis kan gives en fast pris:

Privatret

 • Testamente (simpelt) fra, kr. 5.000
 • Ægtepagt (simpel) fra, kr. 5.000
 • Testamente og ægtepagt (simpelt) fra, kr. 8.000
 • Samejeoverenskomst fra, kr. 5.000
 • Køb af kolonihaver, andelsboliger og fast ejendom til beboelse, kr. 11.000
 • Køb af liebhaverboliger (over kr. 7.500.000), fritidslandbrug og projektejendomme, kr. 15.000
 • Forældrekøb incl. vejledning om lejeforhold og lejekontrakt, kr. 15.000
 • Ejendomsoverdragelser ved skilsmisse mv., kr. 8.000
 • Familieoverdragelse af fast ejendom, kr. 10.000
 • Ejendomshandler hvor sælger selv har fundet en køber, kr. 15.000
 • Forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen, kr. 3.000
 • Overtagelse af ejerpantebrev, kr. 3.000
 • Oprettelse af gældsbrev, fx. familielån, kr. 3.000

Almindelig timesats for 2021 udgør kr. 2.600

Priserne er incl. moms

Erhvervsret

 • Stiftelse af selskab incl. registrering af moms, A-skat og Det Offentlige Ejerregister, kr. 5.000
 • Ejeraftale, kr. 5.000 – kr. 15.000
 • Interessentskabsaftaler, kr. 5.000 – kr. 15.000
 • Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse, kr. 5.000
 • Skattepligtig og skattefri aktieombytning, kr. 5.000
 • Fusioner, kr. 12.000 – kr. 18.000
 • Spaltninger, kr. 12.000 – kr. 18.000
 • Inkassosager anvendes domstolenes satser

Timesatsen udgør for 2021 kr. 2.100 – kr. 3.100 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder.

Priserne er excl. moms