Priser

I de sager hvor vi på forhånd kan overskue det typiske forløb, tilbyder vi faste priser, som typisk udgør nedenstående priser.

I de sager, hvor man ikke kan forudsige et sædvanligt fast og overskueligt forløb, giver vi ved vores første møde en overslagspris over den tid (og dermed pris) vi forventer at bruge på opgaven. I disse sager vil vores honorar kun kunne forhøjes efter nærmere efterfølgende orientering og aftale – og kun hvis vi ikke med rimelighed burde have forudset det forøgede tidsforbrug fra sagens start. 

Arbejdsområder, hvor der sædvanligvis kan gives en fast pris:

 • Testamente (simpelt) fra, kr. 5.500
 • Ægtepagt (simpel) fra, kr. 5.500
 • Testamente og ægtepagt (simpelt) fra, kr. 8.500
 • Fremtidsfuldmagt, kr. 5.000
 • Testamente og fremtidsfuldmagt, 8.000
 • Samejeoverenskomst fra, kr. 6.000
 • Køb af kolonihaver, andelsboliger og fast ejendom til beboelse, kr. 11.000
 • Køb af liebhaverboliger (over kr. 7.500.000), fritidslandbrug og projektejendomme, kr. 15.000
 • Forældrekøb incl. vejledning om lejeforhold og lejekontrakt, kr. 15.000
 • Ejendomsoverdragelser ved skilsmisse mv., kr. 8.500
 • Familieoverdragelse af fast ejendom, kr. 10.000
 • Ejendomshandler hvor sælger selv har fundet en køber, kr. 15.000
 • Forhøjelse af sikkerhed til ejerforeningen, kr. 3.500
 • Overtagelse af ejerpantebrev, kr. 3.500
 • Oprettelse af gældsbrev, fx. familielån, kr. 3.000

Almindelig timesats for 2022 udgør kr. 2.700

Priserne er incl. moms