Advokat Michael Friis Pedersen

Særlige kompetanceområder

Skattesager, generel virksomhedsrådgivning samt stiftelse- og omstrukturering af alle former for selskaber.

Advokat Michael Friis Pedersen

Kontakt:
T:   70 33 43 34
M:  31 38 76 90
@: mf@amageradvokater.dk

Ud over mit virke som advokat er jeg uddannet skatterevisor. I cirka 20 år arbejdede jeg i kommunale skatteforvaltninger og i SKAT, hvor jeg kontrollerede og reviderede regnskaber af alt fra mindre ejerledede virksomheder til store multinationale koncerner.

De seneste mange år har jeg helliget mig advokatgerningen, uden at jeg dog har glemt min revisionsmæssige fortid.

Jeg har derfor en god juridisk, skattemæssig og regnskabsmæssig balast, hvilket særligt er nyttigt når jeg rådgiver i skattesager, om erhvervsmæssige forhold og i sager som kræver en god talmæssig forståelse.

Mine særlige kompetenceområder omfatter blandt andet skattesager, generel virksomhedsrådgivning samt stiftelse og omstrukturering af alle former for selskaber.

Men jeg har også stor erfaring med de forhold som vi alle støder på i dagligdagen. Jeg rådgiver derfor dagligt i sager om køb og salg af fast ejendom, testamenter, ægtepagter, fremtidsfuldmagter mv.

Specialer:
Køb og salg af alle former for ejendomme
Generel erhvervsret
Ejeraftaler og interessentskabskontrakter
Stiftelse og omstrukturering af selskaber
Skatteret og skattestrafferet
Testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmager