Mette Bozard Larsen

Advokat Mette Bozard Larsen

Advokat Mette Larsen

Kontakt:
Telefon: 32 50 55 60
Email: mb@amageradvokater.dk

trygt boskifte logo

Jeg bistår primært vores klienter i familieretlige sager, herunder sager om skilsmisse og samlivsophævelse, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter og dødsbobehandling. 

Jeg har i 10 år har bistået den nu pensionerede advokat Christian Mølck, der var autoriseret bobestyrer ved Københavns Skifteret, med behandlingen af kontorets mange dødsboer, og jeg behandler kontorets mange privatskiftede boer. Jeg har derfor stor ekspertise med behandling af alle typer af dødsboer og i det hele taget alle arveretlige spørgsmål. 

Specialer:
Dødsbobehandling
Testamente, ægtepagt og fremtidsfuldmagt
Bodeling i forbindelse med separation/skilsmisse