Advokat Anders Larsen

Advokat Anders Larsen

Kontakt:
Telefon: 32 50 55 60
E-mail: al@amageradvokater.dk

Jeg har mere end 30 års erfaring fra kontoret, hvor jeg har haft et forløb fra studentermedhjælper, til ansættelse som fuldmægtig og advokat. Siden 1999 har jeg været medindehaver. Jeg har samlet stor erfaring med juridisk rådgivning for privatpersoner, mindre virksomheder og organisationer. Mange af mine klienter er lokale, og da jeg selv bor på Amager har jeg et indgående kendskab til lokale forhold på øen.

De sidste 30 år har jeg hver uge ført flere retssager i alt fra civile retssager, familieretssager, værgemålssager, og siden 2007 også som beneficeret advokat i et meget stort antal straffesager.

Siden ægtefælleskiftelovens indførelse har jeg ligeledes været udpeget som autoriseret bobehandler i ægtefælleskiftesager.

Jeg rådgiver om lejeret og oprettelse af testamenter samt familieretlige aftaler, og jeg har rådgivet om køb og salg af fast ejendom siden starten af 1990’erne.

Min mangeårige erfaring gør mig i stand til hurtigt og præcist at afklare juridiske problemer, finde en løsning og rådgive mine klienter på et sprog og en måde, der er til at forstå. Jeg bilder mig ind, at dette er medvirkende til, at mange af mine klienter vender tilbage, når de igen får behov for juridisk bistand.

Specialer:
Straffesager
Familieretlige sager
Børnesager
Køb og salg af ejendomme
Lejeret
Værgemålssager
Bodeling i forbindelse med separation/skilsmisse